▼Europe ▼Asia ▼Americas ▼Oceania ▼Africa

Germany
Poland
Denmark

Thailand
Malaysia
Philippines
Pakistan
Bangladesh
Viet Nam
Russia
Singapore
Indonesia
India
Laos
Hong Kong
China
Iran
Arabia

U.S.A
Mexico
Argentina
Canada
Brazil
Honduras

Australia
New Zealand

Ghana
Cote d`Ivoire Republic
Togo
Kenya

Chia-Yi,Taiwan(Main office)

No 111-11. Jhong Jhuang Village, Shuei Shang Township,ChiaYi County 60857, Taiwan

Tel:886-5-2891306

Fax:886-5-2891212

Email:dasesing@dasesing.com


Hsinchu, Taiwan(Branch)

No.465-1,puding, 18 Neighborhood, Puhe Village, Sinfong Township, Hsinchu County 30446. Taiwan

Tel:886-3-5686478

Fax:886-3-5686821

Email:dasesing@dasesing.com


Shanghai, China(Subsidiary)

NO.1189 PENGPU DADAO, NANQIAO TOWN, FENGXIAN, SHANGHAI CHINA, CP201400

Tel:86-21-33658333

Fax:86-21-33659000

Email:dasesing@dasesing.comTOP