Chia-Yi,Taiwan(Main office)

No 111-11. Jhong Jhuang Village, Shuei Shang Township,ChiaYi County 60857, Taiwan

Tel:886-5-2891306

Fax:886-5-2891212

Email:dasesing@dasesing.com


Hsinchu, Taiwan(Branch)

No.465-1,puding, 18 Neighborhood, Puhe Village, Sinfong Township, Hsinchu County 30446. Taiwan

Tel:886-3-5686478

Fax:886-3-5686821

Email:dasesing@dasesing.com


Shanghai, China(Subsidiary)

NO.1189 PENGPU DADAO, NANQIAO TOWN, FENGXIAN, SHANGHAI CHINA, CP201400

Tel:86-21-33658333

Fax:86-21-33658732

Email:dasesing@dasesing.com


▼Customer Infomation

importer dealer user
( Refresh )